Nguyên tắc 8T

Nguyên tắc 8T dùng ứng xử trong nội bộ công ty và khách hàng. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ VietucBio coi trọng nguyên tắc này – là kim chỉ nam cho mọi hành động và thực thi trong công ty.

1. TẬP TRUNG

Tập trung có nghĩa là lựa chọn và tiếp cận đối tượng khách hàng, phân khúc thị trường, nghiên cứu sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh cho đến khi thành công – đó chính là nổ lực để xây dựng nên thương hiệu được cộng đồng nhận diện và tin dùng.

2. TRƯỜNG TỒN

Công ty sẽ phát triển và trường tồn qua các thế hệ, vì vậy sự nổ lực của các thành viên sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành một thương hiệu phát triển mạnh mẽ liên quan đến việc cung cấp cho người dùng các giải pháp sinh học hữu ích làm thay đổi môi trường sống xây dựng cuộc sống an lành và tươi vui.

3. TRUNG THỰC

Thành viên hội đồng quản trị và toàn thể thành viên VietucBio luôn đặt sự trung thực lên hàng đầu. Trung thực là thước đo quan trọng trong việc đề bạt quản lý, tuyển dụng và khen ngợi. Sự trung thực sẽ tạo dựng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giúp công ty trường tồn và phát triển.

4. TIN TƯỞNG

Để đạt được mục tiêu, mỗi chúng ta phải luôn tin tưởng vào sự hợp tác được khơi nguồn từ mối quan hệ thông qua sự thông hiểu và chia sẻ. Tin tưởng vào chiến lược đã thông nhất, tin tưởng vào các quản lý được ủy quyền. Đối với mỗi thành viên công ty càng thêm tin tưởng vào việc lựa chọn khi làm việc tại VietucBio vì chúng ta cùng xây dựng công ty với những ý tưởng lớn lao kỳ vọng về sự phát triển lớn mạnh qua việc giải quyết vấn đề môi trường cho xã hội.

5. TÔN TRỌNG

Tôn trọng là thể hiện sự lắng nghe từ đồng nghiệp, từ khách hàng, từ mối quan hệ hợp tác. Chúng ta thống nhất luôn lắng nghe và thấu hiểu những chia sẻ, ý tưởng của người khác. Mọi ý tưởng trong tổ chức phải được ghi chép, xem xét một cách kỹ lưỡng để hiện thực hóa bằng hành động.

6. THẲNG THẮNG

Chúng ta coi trọng sự thẳng thắn trong các hoạt động tương tác của doanh nghiệp. Mọi người có quyền trình bày quan điểm của mình dựa trên cơ sở xây dựng và phát triển công ty trên nguyên tắc không để tình cảm xen vào công việc. Không có sự tính toán cá nhân ẩn hiện trong công ty, chúng ta xây dựng công ty dựa trên sự hài hòa và dành một phần lợi ích đóng góp cho xã hội.

7. TƯƠNG TRỢ & TRÁCH NHIỆM

Chúng ta là một doanh nghiệp – như một gia đình gắn kết các thành viên từ các môi trường sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hơn hết chúng ta là một cộng đồng có tổ chức cùng tương trợ để  hoàn thiện bản thân. Mỗi thành viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để hướng đến sự  lớn mạnh  của doanh nghiệp.

8. TĂNG TRƯỞNG

Công ty sẽ tăng trưởng về quy mô bằng việc tăng trưởng về nhận thức, tư duy và cam kết học hỏi liên tục để đạt được các kỳ vọng phát triển trong tương lai. Tăng trưởng là thước đo để đánh giá sự trường tồn.

0
Khách hàng
0
Công trình
0
Nhân sự
0
Kinh nghiệm

Sản phẩm nổi bật

Nghiên cứu và phát triển tại Đại học công nghệ Queensland, Australia - Dr. Philip Luu.

Liên hệ chúng tôi

Hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi vấn đề về môi
trường xanh, xử lý nước thải, mang lại không
gian sống hoàn hảo!
0258 382 4186 - 0965 049 431