Tin tức

Q.Cục trưởng Chăn nuôi: Nuôi lợn bổ sung chế phẩm vi sinh có thể hạn chế được Dịch tả lợn Châu Phi

Theo Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, thời gian qua, kết quả thử nghiệm sử …

XỬ LÝ MÙI HÔI TRONG CHUỒNG GÀ ĐẺ

Tác dụng. – Khử mùi hôi thối, phân hủy chất hữu cỡ, tăng sức đề …

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI HEO

Tác dụng – Khử mùi hôi thối, phân hủy chất hữu cỡ, tăng sức đề …

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN

Xử lý ao nuôi nước ngọt, nước lợ ngay thời kỳ đầu trước khi thả …

XỬ LÝ CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT

Tác dụng. – Khử mùi hôi thối, phân hủy chất hữu cỡ, tăng sức đề …

Ủ PHÂN BÓN VI SINH

Công dụng – Giảm bớt lượng rác thải, giảm khả năng ô nhiễm môi trường. …

ĐỆM LÓT SINH HỌC CHO GÀ CON

Tác dụng – Phân giải phân do gà thải ra, hạn chế sinh khí hôi, …

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG RUỘNG LÚA

SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH CẢI TẠO RUỘNG LÚA, ĐẤT TRỒNG 1. Sử dụng …